VAN GÓC ĐỒNG 260A TOYO

Liên hệ

Mô tả:

VAN GÓC ĐỒNG 260A TOYO

  • LOẠI VAN GÓC
  • VẬT LIỆU: ĐỒNG
  • KẾT NỒI: REN BSPT/PT(BS21)
  • NHÃN HIỆU: TOYO – KITZ CORP.
 
0847921993