VAN 1 CHIỀU ĐỒNG 234 – TOYO

Liên hệ

Mô tả:

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG TOYO 234

  • VẬT LIỆU: ĐỒNG
  • MODEL: 234
  • DẠNG SWING CHECK
  • KẾT NỒI: REN BSPT/PT(BS21)
  • NHÃN HIỆU: TOYO – KITZ CORP.
0847921993