LỌC THÉP CHỮ T 3D

Liên hệ

Mô tả:

VAN LỌC THÉP CHỮ T – 3D USA

  • VẬT LIỆU: THÉP, LƯỚI LỌC INOX
  • DẠNG CHỮ T
  • KẾT NỒI: JIS/DIN/ANSI 150
  • NHÃN HIỆU: 3D USA CORP.
0847921993